Câu hỏi:

14/06/2020 405

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Chức năng nào không phải của lá cây?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 (. . .) Hô hấp (hút khí ô-xi, nhả khí các-bô-níc)

   (. . .) Thoát hơi nước

   (. . .) Quang hợp (hút khí các-bô-níc, nhả ra khí ô-xi)

   ( X ) Quang hợp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết tên một số lá cây được sử dụng để gói bánh, gói hàng, để làm thức ăn, làm thuốc vào bảng dưới đây:

Xem đáp án » 14/06/2020 2,192

Câu 2:

Quan sát hình vẽ dưới đây, điền vào (. . .) cho phù hợp.

Xem đáp án » 14/06/2020 556

Bình luận


Bình luận