Câu hỏi:

14/06/2020 778

Quan sát hình vẽ dưới đây, điền vào (. . .) cho phù hợp.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết tên một số lá cây được sử dụng để gói bánh, gói hàng, để làm thức ăn, làm thuốc vào bảng dưới đây:

Xem đáp án » 14/06/2020 2,697

Câu 2:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Chức năng nào không phải của lá cây?

Xem đáp án » 14/06/2020 563

Bình luận


Bình luận