Câu hỏi:

14/06/2020 2,193

Viết tên một số lá cây được sử dụng để gói bánh, gói hàng, để làm thức ăn, làm thuốc vào bảng dưới đây:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Tên câyÍch lợi lá cây
Sen, chuối, dong, …Dùng để gói
Bạc hà, đinh lăng, Húng quế, …Dùng làm thuốc
Thìa là, lá lốt, hành, …Dùng làm thức ăn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình vẽ dưới đây, điền vào (. . .) cho phù hợp.

Xem đáp án » 14/06/2020 556

Câu 2:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Chức năng nào không phải của lá cây?

Xem đáp án » 14/06/2020 405

Bình luận


Bình luận