Câu hỏi:

14/06/2020 392

Viết tên một số loài cá mà bạn biết

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cá sống ở nước ngọt: cá chép, cá trắm, cá rô phi, …

- Cá sống ở nước mặn: cá heo, cá mập, cá voi, ….

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ, tô màu và điền tên các bộ phận bên ngoài của một số con cá mà bạn thích.

Xem đáp án » 14/06/2020 1,068

Câu 2:

Cơ thế cá có đặc điểm gì chung?

Xem đáp án » 14/06/2020 261

Câu 3:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Xem đáp án » 14/06/2020 162

Bình luận


Bình luận