Câu hỏi:

14/06/2020 165

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Trong số những con cá dưới đây, con nào có đuôi dài nhất?

   (. . .) Cá chim

   (. . .) Cá ngừ

   ( X ) Cá đuối

   (. . .) Cá mập

b) Trong số những con cá dưới đây, con nào hung dữ nhất?

   (. . .) Cá chim

   (. . .) Cá ngừ

   (. . .) Cá đuối

   ( X ) Cá mập

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ, tô màu và điền tên các bộ phận bên ngoài của một số con cá mà bạn thích.

Xem đáp án » 14/06/2020 1,069

Câu 2:

Viết tên một số loài cá mà bạn biết

Xem đáp án » 14/06/2020 392

Câu 3:

Cơ thế cá có đặc điểm gì chung?

Xem đáp án » 14/06/2020 261

Bình luận


Bình luận