Câu hỏi:

14/06/2020 265

Cơ thế cá có đặc điểm gì chung?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Bộ phận bên ngoài của cá bao gồm: đầu, vây, đuôi và thân mình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ, tô màu và điền tên các bộ phận bên ngoài của một số con cá mà bạn thích.

Xem đáp án » 14/06/2020 1,072

Câu 2:

Viết tên một số loài cá mà bạn biết

Xem đáp án » 14/06/2020 392

Câu 3:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Xem đáp án » 14/06/2020 166

Bình luận


Bình luận