Câu hỏi:

14/06/2020 422

Quan sát các hình trang 106, 107 trong sách giáo khoa và kể tên các loài thú có một trong các đặc điểm sau:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

  - Con đực có bờm: sư tử

  - Biết bay: dơi

  - Có sừng: tê giác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a) Các loài thú có trong hình trang 106, 107 thường sống ở đâu?

b) Kể tên một số việc cần làm để bảo vệ các loài thú rừng mà bạn biết.

Xem đáp án » 14/06/2020 258

Câu 2:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Xem đáp án » 14/06/2020 168

Bình luận


Bình luận