Câu hỏi:

14/06/2020 257

a) Các loài thú có trong hình trang 106, 107 thường sống ở đâu?

b) Kể tên một số việc cần làm để bảo vệ các loài thú rừng mà bạn biết.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 a) Các loài thú có trong hình trang 106, 107 thường sống ở đâu?

- Chúng thường sống ở các nơi tự nhiên và hoang dã như rừng, sông, suối, …

b) Kể tên một số việc cần làm để bảo vệ các loài thú rừng mà bạn biết.

- Lập khu bảo tồn thiên nhiên, tuyên truyền chung tay bảo vệ động vật.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát các hình trang 106, 107 trong sách giáo khoa và kể tên các loài thú có một trong các đặc điểm sau:

Xem đáp án » 14/06/2020 420

Câu 2:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Xem đáp án » 14/06/2020 167

Bình luận


Bình luận