Câu hỏi:

14/06/2020 197

Quan sát hình 1 và 2 trang 112 trong sách giáo khoa và đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

* Trái đất có dạng:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(. . .) Hình tròn

   ( X ) Hình cầu

   (. . .) Hình vuông

   (. . .) Hình chữ nhật

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào hình quả địa cầu bạn hãy điền vào (. . .) cho phù hợp

Xem đáp án » 14/06/2020 797

Câu 2:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

* Đặt quả địa cầu trên bàn, bạn hãy cho biết trục của nó như thế nào?

Xem đáp án » 14/06/2020 240

Câu 3:

Chọn từ và cụm từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp

Quả địa cầu, Trái đất, hình dung được, bề mặt Trái đất

Xem đáp án » 14/06/2020 224

Bình luận


Bình luận