Câu hỏi:

14/06/2020 226

Chọn từ và cụm từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp

Quả địa cầu, Trái đất, hình dung được, bề mặt Trái đất

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 - Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của trái đất. Nó giúp ta hình dung được hình dạng, độ nghieng và bề mặt Trái đất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào hình quả địa cầu bạn hãy điền vào (. . .) cho phù hợp

Xem đáp án » 14/06/2020 802

Câu 2:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

* Đặt quả địa cầu trên bàn, bạn hãy cho biết trục của nó như thế nào?

Xem đáp án » 14/06/2020 241

Câu 3:

Quan sát hình 1 và 2 trang 112 trong sách giáo khoa và đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

* Trái đất có dạng:

Xem đáp án » 14/06/2020 197

Bình luận


Bình luận