Câu hỏi:

14/06/2020 802

Dựa vào hình quả địa cầu bạn hãy điền vào (. . .) cho phù hợp

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

* Đặt quả địa cầu trên bàn, bạn hãy cho biết trục của nó như thế nào?

Xem đáp án » 14/06/2020 241

Câu 2:

Chọn từ và cụm từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp

Quả địa cầu, Trái đất, hình dung được, bề mặt Trái đất

Xem đáp án » 14/06/2020 225

Câu 3:

Quan sát hình 1 và 2 trang 112 trong sách giáo khoa và đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

* Trái đất có dạng:

Xem đáp án » 14/06/2020 197

Bình luận


Bình luận