Câu hỏi:

17/06/2020 188

Tính:

4 + 3 = …1 + 9 = …6 + 2 = …3 + 3 = …
7 – 4 = …10 – 1 = …8 – 6 = …6 – 3 = …
7 – 3 = …10 – 9 = …8 – 2 = …6 – 0 = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

4 + 3 = 71 + 9 = 106 + 2 = 83 + 3 = 6
7 – 4 = 310 – 1 = 98 – 6 = 26 – 3 = 3
7 – 3 = 410 – 9 = 18 – 2 = 66 – 0 = 6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Mỗi tuần lễ có … ngày là: chủ nhật, ……

Xem đáp án » 17/06/2020 546

Câu 2:

Vừa gà vừa lợn có 10 con, trong đó có 6 con gà. Hỏi có mấy con lợn?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 383

Câu 3:

Tính:

 

9 – 2 – 6 = …10 – 5 – 2 = …5 – 2 – 1 = …
8 – 4 – 4 = …5 + 5 – 8 = …6 + 3 – 3 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 212

Câu 4:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 181

Bình luận


Bình luận