Câu hỏi:

17/06/2020 199

Tính:

 

9 – 2 – 6 = …10 – 5 – 2 = …5 – 2 – 1 = …
8 – 4 – 4 = …5 + 5 – 8 = …6 + 3 – 3 = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

 

9 – 2 – 6 = 110 – 5 – 2 = 35 – 2 – 1 = 2
8 – 4 – 4 = 05 + 5 – 8 = 26 + 3 – 3 = 6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Mỗi tuần lễ có … ngày là: chủ nhật, ……

Xem đáp án » 17/06/2020 517

Câu 2:

Vừa gà vừa lợn có 10 con, trong đó có 6 con gà. Hỏi có mấy con lợn?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 367

Câu 3:

Tính:

4 + 3 = …1 + 9 = …6 + 2 = …3 + 3 = …
7 – 4 = …10 – 1 = …8 – 6 = …6 – 3 = …
7 – 3 = …10 – 9 = …8 – 2 = …6 – 0 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 172

Câu 4:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 169

Bình luận


Bình luận