Câu hỏi:

17/06/2020 363

Vừa gà vừa lợn có 10 con, trong đó có 6 con gà. Hỏi có mấy con lợn?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vừa gà, vừa lợn   : 10 con

Gà                        : 6 con

Lợn                      : … con?

Bài giải

Số con lợn là:

    10 – 6 = 4 (con)

Đáp số: 4 con.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Mỗi tuần lễ có … ngày là: chủ nhật, ……

Xem đáp án » 17/06/2020 512

Câu 2:

Tính:

 

9 – 2 – 6 = …10 – 5 – 2 = …5 – 2 – 1 = …
8 – 4 – 4 = …5 + 5 – 8 = …6 + 3 – 3 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 196

Câu 3:

Tính:

4 + 3 = …1 + 9 = …6 + 2 = …3 + 3 = …
7 – 4 = …10 – 1 = …8 – 6 = …6 – 3 = …
7 – 3 = …10 – 9 = …8 – 2 = …6 – 0 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 172

Câu 4:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 168

Bình luận


Bình luận