Câu hỏi:

17/06/2020 403

Viết các số:

a) Từ 20 đến 35: …………………

b) Từ 40 đến 59: …………………

c) Từ 85 đến 100: ………………

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

a) Từ 20 đến 35: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

b) Từ 40 đến 59: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

c) Từ 85 đến 100: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết các số tròn chục có hai chữ số

Xem đáp án » 17/06/2020 7,263

Câu 2:

Một rổ cam và quýt có 50 quả, trong đó có 30 quả quýt. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 1,142

Câu 3:

Đo rồi viết số đo độ dài của đoạn thẳng MN:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Độ dài của đoạn thẳng MN là: …………………………

Xem đáp án » 17/06/2020 618

Câu 4:

Tính:

76 – 36 – 10 = …

94 + 5 – 4 = …

44 + 25 – 19 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 293

Câu 5:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 215

Bình luận


Bình luận