Câu hỏi:

17/06/2020 1,167

Một rổ cam và quýt có 50 quả, trong đó có 30 quả quýt. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cam và quýt  : 50 quả

Quýt có         : 30 quả

Cam có          : … quả?

Bài giải

Số quả cam có là:

     50 – 30 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết các số tròn chục có hai chữ số

Xem đáp án » 17/06/2020 7,290

Câu 2:

Đo rồi viết số đo độ dài của đoạn thẳng MN:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Độ dài của đoạn thẳng MN là: …………………………

Xem đáp án » 17/06/2020 620

Câu 3:

Viết các số:

a) Từ 20 đến 35: …………………

b) Từ 40 đến 59: …………………

c) Từ 85 đến 100: ………………

Xem đáp án » 17/06/2020 403

Câu 4:

Tính:

76 – 36 – 10 = …

94 + 5 – 4 = …

44 + 25 – 19 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 294

Câu 5:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 217

Bình luận


Bình luận