Câu hỏi:

17/06/2020 296

Tính:

76 – 36 – 10 = …

94 + 5 – 4 = …

44 + 25 – 19 = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

76 – 36 – 10 = …

94 + 5 – 4 = …

44 + 25 – 19 = …

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết các số tròn chục có hai chữ số

Xem đáp án » 17/06/2020 7,305

Câu 2:

Một rổ cam và quýt có 50 quả, trong đó có 30 quả quýt. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 1,177

Câu 3:

Đo rồi viết số đo độ dài của đoạn thẳng MN:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Độ dài của đoạn thẳng MN là: …………………………

Xem đáp án » 17/06/2020 621

Câu 4:

Viết các số:

a) Từ 20 đến 35: …………………

b) Từ 40 đến 59: …………………

c) Từ 85 đến 100: ………………

Xem đáp án » 17/06/2020 405

Câu 5:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 218

Bình luận


Bình luận