Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm.

Xem đáp án » 17/06/2020 403

Câu 2:

Một lớp học có 15 học sinh trai và 20 học sinh gái. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 298

Câu 3:

Tính nhẩm:

8 + 1 = …7 – 5 = …5 + 2 = …10 – 6 = …
28 + 1 = …57 – 5 = …7 – 35 = …52 + 0 = …
45 + 2 = …49 – 6 = …7 – 2 = …99 – 8 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 175

Câu 4:

Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 164

Bình luận


Bình luận