Câu hỏi:

17/06/2020 176

Tính nhẩm:

8 + 1 = …7 – 5 = …5 + 2 = …10 – 6 = …
28 + 1 = …57 – 5 = …7 – 35 = …52 + 0 = …
45 + 2 = …49 – 6 = …7 – 2 = …99 – 8 = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

8 + 1 = 97 – 5 = 25 + 2 = 3710 – 6 = 4
28 + 1 = 2957 – 5 = 527 – 35 = 252 + 0 = 52
45 + 2 = 4749 – 6 = 437 – 2 = 3599 – 8 = 91

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm.

Xem đáp án » 17/06/2020 404

Câu 2:

Một lớp học có 15 học sinh trai và 20 học sinh gái. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 299

Câu 3:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 211

Câu 4:

Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 165

Bình luận


Bình luận