Câu hỏi:

17/06/2020 299

Một lớp học có 15 học sinh trai và 20 học sinh gái. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Học sinh trai : 15 học sinh

Học sinh gái : 20 học sinh

Có tất cả       : … học sinh?

Bài giải

Lớp học có tất cả số học sinh là:

    15 + 20 = 35 (học sinh)

 Đáp số: 35 học sinh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm.

Xem đáp án » 17/06/2020 403

Câu 2:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 208

Câu 3:

Tính nhẩm:

8 + 1 = …7 – 5 = …5 + 2 = …10 – 6 = …
28 + 1 = …57 – 5 = …7 – 35 = …52 + 0 = …
45 + 2 = …49 – 6 = …7 – 2 = …99 – 8 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 175

Câu 4:

Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 164

Bình luận


Bình luận