Câu hỏi:

17/06/2020 168

Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra thể hiện

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu tục ngữ: Thờ giờ là vàng ngọc có ý nghĩa?

Xem đáp án » 17/06/2020 1,214

Câu 2:

Bác Hồ khuyên học sinh: Học tập tốt, ….tốt?

Xem đáp án » 17/06/2020 492

Câu 3:

Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra là việc làm thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 486

Câu 4:

Thứ nào quý nhất trong các thứ sau?

Xem đáp án » 17/06/2020 476

Câu 5:

Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 426

Câu 6:

Hành động nhờ bạn trong lớp giải bài tập hộ thể hiện ?

Xem đáp án » 17/06/2020 361

Câu 7:

Đi học về Lâm chưa thấy bố mẹ nấu cơm cho ăn, Lâm vùng vằng và giận dỗi bố mẹ. Việc làm đó thể hiện

Xem đáp án » 17/06/2020 311

Bình luận


Bình luận