Câu hỏi:

18/06/2020 137

Bạn Phượng là một người bạn của em. Có lần em trông thấy bạn Phượng đã nhường hết đồ ăn sáng của mình cho một người ăn xin mà bạn không hề quen biết ở ngoài đường. Việc làm này thể hiện điều gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em cần làm gì để tham gia giao thông an toàn?

Xem đáp án » 18/06/2020 247

Câu 2:

Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là….

Xem đáp án » 18/06/2020 217

Câu 3:

Lịch sự với mọi người, em cũng sẽ được ?

Xem đáp án » 18/06/2020 207

Câu 4:

Sơn đã không mua truyện mà để dành tiền để ủng hộ các bạn học sinh ở các tỉnh đang bị lũ lụt. Điều này thể hiện điều gì

Xem đáp án » 18/06/2020 196

Câu 5:

Có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng đối với người mình gặp gỡ, tiếp xúc được gọi là?

Xem đáp án » 18/06/2020 193

Câu 6:

Đối với người lao động chúng ta cần phải?

Xem đáp án » 18/06/2020 191

Câu 7:

Cơm ăn, áo mặc, sách vở và mọi của cải trong xã hội có được nhờ đâu

Xem đáp án » 18/06/2020 186

Bình luận


Bình luận