Câu hỏi:

22/06/2020 1,777

Cho câu thơ:

“Vân xem trang trọng khác vời”

a. Hãy chép tiếp 3 câu thơ tiếp theo.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Vân xem trang trọng khác vờiKhuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nangHoa cười ngọc thốt đoan trangMây thua nước tóc tuyết nhường màu da

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du có viết:

“Mai cốt cách tuyết tinh thầnMỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”

b. Em giải thích cụm từ “ mai cốt cách, tuyết tinh thần”? Tác giả sử dụng bút pháp nghệ thuật gì?

Xem đáp án » 22/06/2020 46,589

Câu 2:

Cho câu thơ:

“Vân xem trang trọng khác vời”

b. Phân tích biện pháp nghệ thuật sử dụng trong câu thơ: “Hoa cười ngọc thốt đoan trang”.

Xem đáp án » 22/06/2020 20,143

Câu 3:

Viết đoạn văn quy nạp khoảng 10 câu để phân tích nghệ thuật miêu tả ngoại hình nhân vật của Nguyễn Du trong đoạn trích. Trong đoạn trích có sử dụng câu ghép và phép thế.

Xem đáp án » 23/06/2020 17,299

Câu 4:

Cho câu thơ:

“Vân xem trang trọng khác vời”

Viết đoạn văn theo phương thức quy nạp (10 câu) nêu cảm nhận về vẻ đẹp của Thúy Vân trong đoạn trích vừa chép thơ. Trong bài viết có sử dụng lời dẫn trực tiếp và phép nối.

Xem đáp án » 22/06/2020 9,761

Câu 5:

Hai nhân vật Thúy Vân và Thúy Kiều có những điểm nào giống và khác nhau?

Xem đáp án » 23/06/2020 7,369

Câu 6:

b. Dụng ý của tác giả trong câu “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”? Theo em có nên thay thế từ “hờn” bằng từ “buồn” được không?

Xem đáp án » 22/06/2020 6,561

Câu 7:

Cho đoạn thơ sau:

Kiều càng sắc sảo mặn màSo bề tài sắc lại là phần hơnLàn thu thủy nét xuân sơnHoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanhMột hai nghiêng nước nghiêng thànhSắc đành đòi một tài đành họa haiThông minh vốn sẵn tính trờiPha nghề thi họa đủ mùi ca ngâmCung thương lầu bậc ngũ âmNghề riêng ăn đứt hồ cầm một chươngKhúc nhà tay lựa nên chươngMột thiên bạc mệnh lại càng não nhân

a. Em hiểu thế nào về hình tượng “thu thủy”, “xuân sơn”. Cách nói “làn thu thủy, nét xuân sơn” là cách nói ẩn dụ hay hoán dụ? Vì sao?

Xem đáp án » 22/06/2020 5,263

Bình luận


Bình luận