Câu hỏi:

24/06/2020 217

Tác giả so sánh “Vận nước như dây mây len quấn quýt” nhằm diễn tả điều gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tác giả mở đầu bằng câu thơ có hình ảnh thiên nhiên để nói về vận nước

Quốc tộ như đằng lạc

(Vận nước như dây leo quấn quýt)

- Nghệ thuật so sánh: thể hiện sự bền chặt, gắn bó, trường tồn của đất nước

→ Câu thơ khẳng định sự hưng thịnh, niềm tin của tác giả vào vận nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiểu thế nào là “vô vi”? Vì sao tác giả khẳng định “Vô vi trên điền các - chốn chốn dứt đao binh”?

Xem đáp án » 24/06/2020 228

Câu 2:

Tâm trạng tác giả trước hoàn cảnh đất nước được thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 24/06/2020 223

Câu 3:

Hai câu thơ cuối phản ánh truyền thống tốt đẹp gì của dân tộc Việt Nam?

Xem đáp án » 24/06/2020 190

Bình luận


Bình luận