Câu hỏi:

24/06/2020 229

Tâm trạng tác giả trước hoàn cảnh đất nước được thể hiện như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hai câu thơ đầu:

- Hoàn cảnh đất nước: sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc, đất nước dần ổn định, đi vào xây dựng vương triều vững mạnh

   + Trong khí thế, vận nước đang lên những cơ hội mới rộng mở trước mắt

- Tâm trạng: nhà thơ tin tưởng vào tương lai của đất nước. Hai câu thơ phản ánh một tâm trạng phơi phới vui tươi, đầy lạc quan tự hào của tác giả.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiểu thế nào là “vô vi”? Vì sao tác giả khẳng định “Vô vi trên điền các - chốn chốn dứt đao binh”?

Xem đáp án » 24/06/2020 231

Câu 2:

Tác giả so sánh “Vận nước như dây mây len quấn quýt” nhằm diễn tả điều gì?

Xem đáp án » 24/06/2020 221

Câu 3:

Hai câu thơ cuối phản ánh truyền thống tốt đẹp gì của dân tộc Việt Nam?

Xem đáp án » 24/06/2020 193

Bình luận


Bình luận