Câu hỏi:

24/06/2020 229

Hiểu thế nào là “vô vi”? Vì sao tác giả khẳng định “Vô vi trên điền các - chốn chốn dứt đao binh”?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hai câu thơ cuối nói về đường lối trị nước, tóm lược trong “vô vi”

- Vô vi theo Lão Tử là thuận tự nhiên, không trái quy luật tự nhiên

- Trong bài này cần hiểu: người trị quốc phải dùng đức của mình cảm hóa dân, dân tin thì nước hưng thịnh

- Hai câu thơ cuối khẳng định chỉ có lấy đức trị quốc mới là kết sách lâu bền của quốc gia thịnh trị.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tâm trạng tác giả trước hoàn cảnh đất nước được thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 24/06/2020 223

Câu 2:

Tác giả so sánh “Vận nước như dây mây len quấn quýt” nhằm diễn tả điều gì?

Xem đáp án » 24/06/2020 217

Câu 3:

Hai câu thơ cuối phản ánh truyền thống tốt đẹp gì của dân tộc Việt Nam?

Xem đáp án » 24/06/2020 190

Bình luận


Bình luận