Câu hỏi:

24/06/2020 1,204

Đất nông nghiệp nước ta cải tạo và sử dụng hiệu quả thích hợp trồng cây:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đất nông nghiệp nước ta cải tạo và sử dụng hiệu quả thích hợp trồng cây lương thực có hiệu quả và cho năng suất cao.

Chọn: A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Sông ngòi ở vùng Nam bộ có chế độ nước như thế nào?

Xem đáp án » 24/06/2020 389

Câu 2:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ:

Xem đáp án » 24/06/2020 342

Câu 3:

Nguồn tài nguyên nước ta phong phú, đa dạng và có khả năng:

Xem đáp án » 24/06/2020 338

Câu 4:

Phần tự luận

Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt? Có những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm?

Xem đáp án » 24/06/2020 293

Câu 5:

Thiên nhiên nước ta chủ yếu mang tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/06/2020 238

Câu 6:

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có giới hạn thế nào?

Xem đáp án » 24/06/2020 215

Bình luận


Bình luận