Câu hỏi:

24/06/2020 339

Nguồn tài nguyên nước ta phong phú, đa dạng và có khả năng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nguồn tài nguyên nước ta phong phú, đa dạng và có khả năng phục hồi và phát triển.

Chọn: C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đất nông nghiệp nước ta cải tạo và sử dụng hiệu quả thích hợp trồng cây:

Xem đáp án » 24/06/2020 1,204

Câu 2:

Phần trắc nghiệm

Sông ngòi ở vùng Nam bộ có chế độ nước như thế nào?

Xem đáp án » 24/06/2020 389

Câu 3:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ:

Xem đáp án » 24/06/2020 342

Câu 4:

Phần tự luận

Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt? Có những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm?

Xem đáp án » 24/06/2020 293

Câu 5:

Thiên nhiên nước ta chủ yếu mang tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/06/2020 238

Câu 6:

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có giới hạn thế nào?

Xem đáp án » 24/06/2020 215

Bình luận


Bình luận