Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)

  • 1690 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Sông ngòi ở vùng Nam bộ có chế độ nước như thế nào?

Xem đáp án

Sông ngòi Nam Bộ thường có lượng nước chảy lớn, chế độ nước theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.

Chọn: C.


Câu 2:

Đất nông nghiệp nước ta cải tạo và sử dụng hiệu quả thích hợp trồng cây:

Xem đáp án

Đất nông nghiệp nước ta cải tạo và sử dụng hiệu quả thích hợp trồng cây lương thực có hiệu quả và cho năng suất cao.

Chọn: A.


Câu 3:

Nguồn tài nguyên nước ta phong phú, đa dạng và có khả năng:

Xem đáp án

Nguồn tài nguyên nước ta phong phú, đa dạng và có khả năng phục hồi và phát triển.

Chọn: C.


Câu 4:

Thiên nhiên nước ta chủ yếu mang tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Tính chất chủ yếu của thiên nhiên nước ta là tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

Chọn: A.


Câu 5:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ:

Xem đáp án

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ tỉnh Lai Châu đến tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chọn: D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận