Câu hỏi:

25/06/2020 185

Duyên Hải Nam Trung bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời: Vùng duyên Hải Nam Trung bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc Chăm, Khơ-me cư trú thành từng dải hoặc xen kẽ với người Việt.

Đáp án: A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?

Xem đáp án » 25/06/2020 303

Câu 2:

 

Cho bảng số liệu: ( điểm)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: Triệu người

Năm1954196519792003201120132016
Số dân23,834,952,780,987,889,892,7

 

- Giả sử diện tích nước ta không thay đổi = 331 212 km2. Tính mật độ dân số nước ta qua các năm.

 

 

Xem đáp án » 25/06/2020 207

Câu 3:

Dân số thành thị tăng nhanh, không phải vì: 

Xem đáp án » 25/06/2020 204

Câu 4:

Một trong những tác động của việc đẩy mạnh trồng cây công nghiệp:

Xem đáp án » 25/06/2020 173

Câu 5:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, xác định vùng chăn nuôi trâu ở nước ta

Xem đáp án » 25/06/2020 167

Câu 6:

Hạn chế của tài nguyên nước ở nước ta là: 

Xem đáp án » 25/06/2020 163

Bình luận


Bình luận