Câu hỏi:

25/06/2020 303

Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ là hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ và các vùng kinh tế phát triển năng động.

Đáp án: B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 

Cho bảng số liệu: ( điểm)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: Triệu người

Năm1954196519792003201120132016
Số dân23,834,952,780,987,889,892,7

 

- Giả sử diện tích nước ta không thay đổi = 331 212 km2. Tính mật độ dân số nước ta qua các năm.

 

 

Xem đáp án » 25/06/2020 207

Câu 2:

Dân số thành thị tăng nhanh, không phải vì: 

Xem đáp án » 25/06/2020 204

Câu 3:

Duyên Hải Nam Trung bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc: 

Xem đáp án » 25/06/2020 183

Câu 4:

Một trong những tác động của việc đẩy mạnh trồng cây công nghiệp:

Xem đáp án » 25/06/2020 173

Câu 5:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, xác định vùng chăn nuôi trâu ở nước ta

Xem đáp án » 25/06/2020 165

Câu 6:

Hạn chế của tài nguyên nước ở nước ta là: 

Xem đáp án » 25/06/2020 163

Bình luận


Bình luận