Câu hỏi:

18/06/2019 1,975

Đốt cháy 16,1 gam Na trong bình chứa đầy khí O2, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Na2O, Na2O2 và Na dư. Hòa tan hết toàn bộ lượng Y trên vào nước nóng, sinh ra 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí Z, có tỉ khối so với He là 3. Giá trị của m là

Trả lời:

Đáp án B

Z gồm H2, O2 . mZ = 4.3.0,225 = 2,7 g

Gọi a,b lần lượt là số mol  H2, O2

Ta có hệ :

a + b = 0,225    (1)

2a + 32b = 2,7  (2)

a = 0,15 , b = 0,075

2Na +  O2 →  Na2O2

x           →    0,5x

4Na +  O2 →  2Na2O

y               →    0,5y

=> nNa  còn =  0,7 - (x+y)

Na2O2 + H2O → 2NaOH + 12 O2

0,5x          →                         0,25x

Na2O + H2O →2 NaOH

Na + H2O → NaOH + 12H2

 

0,7-(x+y)        →      0,35- 0,5(x+y)

 

nO2 = 0,25x = 0,075 mol x = 0,3 mol

nH2 = 0,35 - 0,5(x+y) = 0,15 y = 0,1 mol

⇒  m = mNa2O2 + mNa2O + mNa = 78.0,15 + 62.0,05 + 23.0,3 = 21,7 g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55g. Tính nồng độ dung dịch NaOH ban đầu.

Xem đáp án » 18/06/2019 20,312

Câu 2:

Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 mol kết tủa thu được là:

Xem đáp án » 18/06/2019 15,876

Câu 3:

Dung dịch X  chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M , KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc) . Gía trị của V là :

Xem đáp án » 18/06/2019 9,792

Câu 4:

Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch NaCl, CaCl2, MgCl2 là:

Xem đáp án » 18/06/2019 9,313

Câu 5:

Cho 6,2 gam hỗn hợp gồm Na và một kim loại kiềm M có tỉ lệ số mol là 1:1 tác dụng với 104 gam nước, người ta thu được 110 gam dung dịch có khối lượng riêng là 1,1 g/ml. Vậy kim loại kiềm M là:

Xem đáp án » 18/06/2019 8,088

Câu 6:

Trộn 0,81 gam bột Al với bột Fe2O3 và CuO rồi nung nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm, thu được hỗn hợp X. Hòa tan X trong dung dịch HNO3 loãng, nóng, thu được V lit khí NO (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án » 18/06/2019 7,619

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »