Câu hỏi:

26/06/2020 168

Tóm tắt cảnh 3 vở kịch Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ bằng một đoạn văn.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sau một năm về làm quyền giám đốc xí nghiệp Thắng Lợi, Hoàng việt đã quyết định củng cố lại xí nghiệp và thực thi phương án làm ăn mới, dứt khoát không tuân thủ theo những lối mòn, các nguyên tắc lạc hậu đã kìm hãm sự phát triển của xí nghiệp. Những ý kiến của Hoàng Việt về kế hoạch mở rộng sản xuất và phương án làm ăn mới của xí nghiệp không được sự đồng thuận và chia sẻ của những con người bảo thủ đang là cộng sự của mình. Những mâu thuẫn đó đã tạo nên xung đột kịch, mâu thuẫn dồn dập giữa hai tuyến nhân vật tiên tiến và bảo thủ đã làm cho cảnh diễn trở lên hấp dẫn và lôi cuốn người đọc, người xem.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tình huống kịch và mâu thuẫn cơ bản trong cảnh ba của vở kịch Tôi và chúng ta.

Xem đáp án » 26/06/2020 217

Câu 2:

Xu thế phát triển và kết thúc của xung đột kịch của vở kịch “Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vũ.

Xem đáp án » 26/06/2020 176

Câu 3:

Viết đoạn văn ngắn (15 đến 20 dòng) về vấn đề cơ bản của vở kịch Tôi và chúng ta đặt ra và ý nghĩa của nó đối với thực tiễn phát triển của xã hội ta thời kì bấy giờ.

Xem đáp án » 26/06/2020 170

Câu 4:

Phân tích cảnh ba vở kịch Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ.

Xem đáp án » 26/06/2020 154

Bình luận


Bình luận