Câu hỏi:

12/07/2024 1,726

Hòa tan 11,2g Fe và 2,4g Mg tác dụng vừa đủ với 109,5g dung dịch HCl. Tính nồng độ % của dung dịch HCl đã dùng.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khử hoàn toàn 16g Fe2O3bằng CO thành Fe và CO2 Tính khối lượng chất rắn thu được.

Xem đáp án » 12/07/2024 923

Câu 2:

Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau (ghi điều kiện phản ứng): FeO  Fe  FeCl2  Fe(OH)2  FeSO4

Xem đáp án » 12/07/2024 482

Bình luận


Bình luận