Câu hỏi:

27/06/2020 3,153

Tác hại của virus máy tính là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án » 27/06/2020 7,320

Câu 2:

Chương trình nào là chương trình diệt virus?

Xem đáp án » 27/06/2020 3,764

Câu 3:

Các con đường nào lây lan virus máy tính:

Xem đáp án » 27/06/2020 3,534

Câu 4:

Tác hại nào sau đây không phải do virus trực tiếp gây ra?

Xem đáp án » 27/06/2020 1,407

Câu 5:

Chương trình nào không phải là chương trình diệt virus?

Xem đáp án » 27/06/2020 1,227

Câu 6:

Vì sao việc mở các tập tin đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm?

Xem đáp án » 27/06/2020 770

Bình luận


Bình luận