Câu hỏi:

27/06/2020 1,238

Chương trình nào không phải là chương trình diệt virus?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ĐÁP ÁN B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án » 27/06/2020 7,331

Câu 2:

Chương trình nào là chương trình diệt virus?

Xem đáp án » 27/06/2020 3,778

Câu 3:

Các con đường nào lây lan virus máy tính:

Xem đáp án » 27/06/2020 3,546

Câu 4:

Tác hại của virus máy tính là:

Xem đáp án » 27/06/2020 3,161

Câu 5:

Tác hại nào sau đây không phải do virus trực tiếp gây ra?

Xem đáp án » 27/06/2020 1,412

Câu 6:

Vì sao việc mở các tập tin đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm?

Xem đáp án » 27/06/2020 774

Bình luận


Bình luận