Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

  • 1985 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chương trình nào là chương trình diệt virus?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Tác hại nào sau đây không phải do virus trực tiếp gây ra?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Bảo vệ thông tin máy tính là đảm bảo sao cho các tệp được lưu trong máy tính?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn thông tin máy tính là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Vì sao việc mở các tập tin đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận