Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

  • 2014 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Em nên làm gì nếu phát hiện ra máy tính của mình bị nhiễm virus.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

 Cần quan tâm đến việc bảo vệ thông tin máy tính bằng cách:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Virus máy tính là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Con đường lây lan virus chủ yếu và phổ biến nhất hiện nay là:

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận