Câu hỏi:

28/06/2020 454

Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,079

Câu 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Tên phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu?

 

Xem đáp án » 28/06/2020 509

Câu 3:

Trong phần mềm Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực hiện lệnh:

Xem đáp án » 28/06/2020 464

Câu 4:

Để dụng màu nền cho toàn bộ trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?

Xem đáp án » 28/06/2020 462

Câu 5:

Công cụ nào dưới đây được xem là công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất?

Xem đáp án » 28/06/2020 380

Câu 6:

Để tạo hiệu ứng chuyển trang ta vào?

Xem đáp án » 28/06/2020 359

Bình luận


Bình luận