Câu hỏi:

18/06/2019 93,841

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 ở (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Trả lời:

Đáp án C

nNaOH = 0,5.0,1 = 0,05 mol

n Ba(OH)2= 0,2.0,5 = 0,1 mol

nOH- = 0,1.2 + 0,05 = 0,25 mol

nBa2+= 0,1 mol

à tạo ra 2 ion CO32-  (y mol) và HCO3- : x mol

Ta có hệ phương trình:   

Ba2+ + CO32-  " BaCO3

mBaCO3= 0,05.197 = 9,85 g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2019 28,845

Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn a gam bột Al vào dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (đktc) gồm hỗn hợp hai khí NO và N2O là sản phẩm khử duy nhất và có tỉ lệ số mol lần lượt  là 1: 3. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2019 26,469

Câu 3:

Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng:

Xem đáp án » 18/06/2019 24,272

Câu 4:

Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M; lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:

Xem đáp án » 18/06/2019 16,879

Câu 5:

Đốt nóng hỗn hợp X gồm Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí. Nếu cho những chất còn lại sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2; còn nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,4 mol H2. Vậy số mol Al trong hỗn hợp X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 15,491

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »