Câu hỏi:

30/06/2020 6,659

Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện nào tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ?

Xem đáp án » 30/06/2020 17,891

Câu 2:

Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?

Xem đáp án » 30/06/2020 17,087

Câu 3:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là

Xem đáp án » 30/06/2020 16,822

Câu 4:

Cuộc cách mạng nào dưới đây được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?

Xem đáp án » 30/06/2020 6,904

Câu 5:

Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?

Xem đáp án » 30/06/2020 2,643

Câu 6:

Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

Xem đáp án » 30/06/2020 2,534

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »