Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

  • 5636 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Sự kiện nào tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

P

1 năm trước

Phuong Anh

L

11 tháng trước

Lê Hoàng Thơ

Bình luận


Bình luận