Câu hỏi:

30/06/2020 1,880

Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở Tây Âu là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện nào tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ?

Xem đáp án » 30/06/2020 17,891

Câu 2:

Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?

Xem đáp án » 30/06/2020 17,087

Câu 3:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là

Xem đáp án » 30/06/2020 16,822

Câu 4:

Cuộc cách mạng nào dưới đây được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?

Xem đáp án » 30/06/2020 6,904

Câu 5:

Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh?

Xem đáp án » 30/06/2020 6,658

Câu 6:

Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?

Xem đáp án » 30/06/2020 2,643

Câu 7:

Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

Xem đáp án » 30/06/2020 2,532

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »