Câu hỏi:

30/06/2020 484

Biện pháp nào dưới đây không phải để giảm bớt độc hại cho thủy sinh vật và cho con người?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bò bị say nắng là do nguyên nhân:

Xem đáp án » 30/06/2020 2,600

Câu 2:

Trình bày mục đích và phương pháp chế biến thủy sản?

Xem đáp án » 30/06/2020 1,693

Câu 3:

Em hãy nêu các bước tiến hành nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều?

Xem đáp án » 30/06/2020 1,575

Câu 4:

II.Phần tự luận

Vắc xin là gì? Tác dụng của vắc xin? Lấy ví dụ 1 số loại vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi mà em biết?

Xem đáp án » 30/06/2020 1,139

Câu 5:

Phân đạm, phân hữu cơ thuộc loại thức ăn nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/06/2020 1,102

Câu 6:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái sinh sản trong giai đoạn nuôi con?

Xem đáp án » 30/06/2020 953

Câu 7:

Cá gầy là cá có đặc điểm:

Xem đáp án » 30/06/2020 661

Bình luận


Bình luận