Câu hỏi:

30/06/2020 494

Điền các từ: “kinh tế, nước ngọt, số lượng, tuyệt chủng” vào chỗ trống trong các câu sau đây:

- Các loài thủy sản (1)… quý hiếm có nguy cơ (2)… như cá lăng, cá chiên, cá hô, cá tra dầu.

- Các bãi đẻ và (3)… cá bột giảm sút đáng kể trên hệ thống song Hồng, song Cửu Long và năng suất khai thác một số loài cá (4)… những năm gần đây so với trước.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(1): nước ngọt

(2): tuyệt chủng

(3): số lượng

(4): kinh tế

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bò bị say nắng là do nguyên nhân:

Xem đáp án » 30/06/2020 2,596

Câu 2:

Trình bày mục đích và phương pháp chế biến thủy sản?

Xem đáp án » 30/06/2020 1,685

Câu 3:

Em hãy nêu các bước tiến hành nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều?

Xem đáp án » 30/06/2020 1,575

Câu 4:

II.Phần tự luận

Vắc xin là gì? Tác dụng của vắc xin? Lấy ví dụ 1 số loại vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi mà em biết?

Xem đáp án » 30/06/2020 1,131

Câu 5:

Phân đạm, phân hữu cơ thuộc loại thức ăn nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/06/2020 1,098

Câu 6:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái sinh sản trong giai đoạn nuôi con?

Xem đáp án » 30/06/2020 946

Câu 7:

Cá gầy là cá có đặc điểm:

Xem đáp án » 30/06/2020 661

Bình luận


Bình luận