Câu hỏi:

01/07/2020 846

Hình thức đấu tranh lúc đầu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?

Xem đáp án » 01/07/2020 37,369

Câu 2:

Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu do chiến tranh đế quốc ( 1914 – 1918) để lại là gì?

Xem đáp án » 01/07/2020 8,478

Câu 3:

Nội dung của "Chính sách kinh tế mới" về công nghiệp là gì ?

Xem đáp án » 01/07/2020 2,727

Câu 4:

Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì ?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,218

Câu 5:

Chính sách kinh tế mới bắt đầu từ đâu?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,105

Câu 6:

Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng Hai 1917 là gì ?

Xem đáp án » 01/07/2020 924

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »