Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

  • 3202 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Nội dung của "Chính sách kinh tế mới" về công nghiệp là gì ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Hình thức đấu tranh lúc đầu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu do chiến tranh đế quốc ( 1914 – 1918) để lại là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

8

1 năm trước

8 Hồ Gia Bảo

ôn tập được nhiều trước khi thi

Bình luận


Bình luận