Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

  • 3194 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nước Nga thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Tình hình nước Nga trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 có điểm gì giống so với tình hình nước Nga trước cuộc Cách mạng 1905-1907?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Cách mạng tháng hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Sau Cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Đáp án A


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

8

1 năm trước

8 Hồ Gia Bảo

ôn tập được nhiều trước khi thi

Bình luận


Bình luận