Câu hỏi:

01/07/2020 610

Đội nghĩa binh do ai chỉ huy chiến đấu hi sinh đến người cuối cùng ở cửa ô Thanh Hà?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại là do?

Xem đáp án » 01/07/2020 58,122

Câu 2:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống Pháp ở Nam Kì thất bại ?

Xem đáp án » 01/07/2020 18,679

Câu 3:

Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai thể hiện điều gì trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

Xem đáp án » 01/07/2020 14,783

Câu 4:

Người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là ai?

Xem đáp án » 01/07/2020 2,911

Câu 5:

 Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,632

Câu 6:

Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,433

Câu 7:

Trước sự thất thủ của thành Hà Nội, triều đình Huế có thái độ như thế nào?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,266

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »