Câu hỏi:

02/07/2020 22,487

Vì sao phong trào kháng chiến miền núi nổ ra muộn hơn ở miền xuôi?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỉ XIX, yêu cầu gì đặt ra?

Xem đáp án » 02/07/2020 17,034

Câu 2:

Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược, triều đình Huế đã thực hiện chính sách gì?

Xem đáp án » 02/07/2020 16,244

Câu 3:

Giai đoạn 1893 – 1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì?

Xem đáp án » 02/07/2020 5,571

Câu 4:

Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 02/07/2020 1,775

Câu 5:

Mục đích của Hội Duy Tân là gì?

Xem đáp án » 02/07/2020 1,455

Câu 6:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?

Xem đáp án » 02/07/2020 1,288

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »